• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Nazirlik Menyu Geri
FAQ Elektron sənəd yoxlanışı

SPECIAL ANNOUNCEMENT

Elektron müraciət

2021-01-22 10:53:00

Satınalma müqaviləsinin bağlanılmasına dair bildiriş

Təhsil Nazirliyinin 14 saylı Ərazi Maliyyə Hesablaşma Mərkəzi əhatə dairəsinə aid (Masallı, Cəlilabad, Yardımlı) rayonlarının yerli təhsili idarəetmə orqanlarının tabeliyində olan və Mərkəz tərəfindən maliyyələşdirilən təhsil müəssisələrində deratizasiya,dezinseksiya və dezinfeksiya işlərinin satın alınması üzrə “Ecomedi” MMC ilə 14 aprel 2021-ci il tarixdə bir mənbədən satınalma metod tətbiq etməklə satınalma müqaviləsi bağlayıb. 


15.04.2021 - 08:04