• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Nazirlik Menyu Geri

Menyu

Virtual bələdçi Elektron sənəd yoxlanışı ACCESSIBILITY

Tender nəticələri barədə bildiriş

Təhsil Nazirliyi tərəfindən 23 iyul 2021-ci il tarixində dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə keçirilmiş açıq tenderlərin Tender Komissiyasının qərarına əsasən, nəticələri:
 

- “Müasir öyrənmə nəzəriyyələrinin tədris prosesinə tətbiqi üzrə ixtisasartırma təlimi (distant)” xidmətlərinin satın alınmasına dair keçirilmiş açıq tenderin qalibi “Təhsildə İnnovativ Texnologiyalar Əlavə Təhsil Mərkəzi” MMC olub və 30 sentyabr 2021-ci il tarixində həmin müəssisə ilə satınalma müqaviləsi bağlanılıb;
 

- “Məktəb fəaliyyətinin təşkili və planlaşdırma üzrə ixtisasartırma təlimi (distant)” xidmətlərinin satın alınmasına dair keçirilmiş açıq tenderin qalibi Odlar Yurdu Universiteti olub və 30 sentyabr 2021-ci il tarixində həmin müəssisə ilə satınalma müqaviləsi bağlanılıb;

 

- “Uşaq psixologiyasının əsasları üzrə ixtisasartırma təlimi (distant)” xidmətlərinin satın alınmasına dair keçirilmiş açıq tenderin qalibi “Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutu” MMC olub və 30 sentyabr 2021-ci il tarixində həmin müəssisə ilə satınalma müqaviləsi bağlanılıb.


30.09.2021 - 18:00