• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Nazirlik Menyu Geri

Menyu

Virtual bələdçi Elektron sənəd yoxlanışı ACCESSIBILITY

Azərbaycan üçün öyrət

“Azərbaycan üçün Öyrət” təhsil proqramı 2016-cı ildə yaradılıb.


“Azərbaycan üçün öyrət” təhsil proqramı “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”na uyğun olaraq, ümumi təhsil məktəblərində keyfiyyətli təhsil üçün bərabər imkanların yaradılmasını təmin edən təhsil proqramıdır. 


Proqramın məqsədi korporativ sosial məsuliyyət çərçivəsində təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsində ictimaiyyətin iştirakına imkan yaradılması, əlavə təhsil imkanları ilə şagirdlərin bilik və dünyagörüşünün artırılmasıdır. Proqram həmçinin, şagirdlərin dərsə olan maraq və həvəsini artırmağa xidmət edir.


Proqram hazırda fəaliyyətini yay aylarında “Təhsil avtobusu” yay məktəbi vasitəsilə davam etdirir. 


“Təhsil avtobusu” yay məktəbi ölkəmizin müxtəlif şəhər və rayonlarını əhatə edən təhsil marafonudur. Məqsədi bölgələrdə şagirdlərin şəxsi inkişafına stimul vermək, onların həyata fərqli baxış və dünyagörüşünün formalaşmasına təsir etmək, dərsə marağının artırılmasına şərait yaratmaqdır. Yay məktəbində bərabər təhsil imkanlarının yaradılması üçün orta göstəricisi orta və zəif olan tələbə və şagirdlər iştirak edir.


Yay məktəbində təlimçi və ekspertlər tərəfindən şəxsi inkişaf, natiqlik, incəsənət, sahibkarlıq, yaradıcılıq, peşə təlimləri, STEM, sağlam təhsil və təhsil alanların inkişafını təmin edəcək mövzularda tədris olunur və intellektual yarışlar, komanda oyunları keçirilir.


“Azərbaycan üçün Öyrət” təhsil proqramının fəaliyyətlərinə qoşulmaq üçün sosial şəbəkələrdəki səhifələrini izləmək lazımdır. Fəaliyyətlər və məlumatlar mütəmadi olaraq paylaşılır.


Qeyd edək ki, “Azərbaycan üçün Öyrət” təhsil proqramı Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi başda olmaqla bir sıra dövlət və özəl qurumlarla korporativ sosial məsuliyyət çərçivəsində əməkdaşlıq edir.