• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Nazirlik Menyu Geri

Menyu

Virtual bələdçi Elektron sənəd yoxlanışı ACCESSIBILITY

Sağlam təhsil - sağlam millət

“Sağlam təhsil – sağlam millət” layihəsi 2014-2015-ci dərs ilindən 6 məktəbin 15 birinci sinfində Təhsil Nazirliyinin pilot layihəsi olaraq fəaliyyətə başlamışdır.

 

Layihə “Milli Təhsil Texnologiyaları Mərkəzi” ictimai birliyi tərəfindən həyata keçirilir.

 

Ümumi və xüsusi təhsil müəssisələrində, eləcə də ümumi təhsil müəssisələrinin xüsusi siniflərində sağlam təlim mühitinin formalaşdırılması, sağlamlığı qoruyan təhsil texnologiyalarının hazırlanması və tətbiqi üzrə keçirilən “Sağlam təhsil–sağlam millət” layihəsinin məqsədi təhsilalanların təlim nailiyyətlərini yüksəltməklə yanaşı, tədris şəraitindən irəli gələn hərəkət məhdudiyyətini və digər amilləri aradan qaldırmaq, onların sağlamlığını qorumaqdan ibarətdir.


 “Sağlam təhsil – sağlam millət” layihəsi 2014-2015-ci dərs ilindən 6 məktəbin 15 birinci sinfində tətbiq edilməyə başlayıb. Növbəti 2015-2016-cı dərs ilində daha 29 məktəb layihəyə qoşuldu. Hazırda "Sağlam təhsil - sağlam millət" layihəsinin tətbiq olunduğu ümumi 50 məktəb mövcuddur ki, bunlardan 39-u ümumitəhsil müəssisəsi (adi məktəb), 7-si xüsusi məktəb və 4 -ü isə inklüziv məktəbdir.